Vi har pratat med vår finsktalande kollega Miia Paavonaho, rekryteringskonsult på Multimind, och ställt några frågor om hur hon tänker kring rekrytering av finska kandidater.
Vilka är fördelarna med att du är finsk när du rekryterar finländare?
Den största fördelen är såklart språket – att kunna kommunicera på sitt modersmål underlättar enormt när jag rekryterar finska kandidater. Att ha en intervju på finska får även kandidaten att känna sig mer bekväm och det sänker samtidigt barriärerna. Vi kan ”connecta” på ett mer personligt plan vilket underlättar för de kandidater som är nervösa inför intervjun. Eftersom jag själv är född och uppväxt i Finland och känner till de kulturella skillnaderna vet jag hur jag kan närma mig olika finska personligheter. De är en av de viktigaste och största fördelarna när jag rekryterar finländare.

Vilka är de största skillnaderna mellan det finska och svenska näringslivet?
I Finland upplever jag att vi är mer ”Straight to Business” än i Sverige. Vi har färre möten och fattar snabbare beslut i en arbetsprocess. Det finns en annan syn och kultur kring möten och vi är inte rädda för att ta ett större ansvar. Beslut kan fattas mer på individuell nivå. Svenskar verkar också vara mer rädda för konflikter. I Finland upplever jag att vi är mindre rädda för att uttrycka våra åsikter, vi skiljer det privata från arbetet. I Sverige upplever jag att gränserna mellan ens personliga åsikter och ens professionella sida flyter ihop.

Vilka fördelar kan finska jobbsökare dra nytta av?
En sak som jag har lagt märke till är att finländare är högt värderade här i Sverige – svenskars intryck av oss är att vi är ett hårt arbetande folk och att vi sköter vårt jobb. Det är en stor fördel att vara finsk i Sverige eftersom det finns många jobb i Stockholm där du måste vara finsktalande.

Vilka tips kan du ge finska kandidater som söker jobb i Stockholm?
Våga prata mer engelska! Som finländare är det väldigt lätt att vara kritisk över sina språkkunskaper och vi vill ofta kunna språket ”perfekt”. Men det är viktigare att du tar steget att prata mer, och det är ännu bättre om du väljer att kommunicera på svenska. I Stockholm finns otroligt många bemanningsföretag. MultiMind är ett av dem som kan hjälpa dig att hitta ett jobb. Våga ta kontakt med en rekryteringsfirma! I Sverige värderas även personligheten mer när de söker en kandidat. Våga visa upp vem du är och din personlighet. Var aktiv och uppdatera din profil på Linkedin ofta för att visa för rekryterare och arbetsgivare att du är öppen för nya jobbmöjligheter.

Vad saknar du mest från Finland?
Det första jag tänker på, förutom familj och vänner, är saunan (skratt). Vi har ingen bastu i anslutning till vår lägenhet eller stuga. Och varje gång åker jag till Finland är det en av de första sakerna jag gör – att gå till en sauna. Helst varje dag! Sedan saknar jag att få prata mer på mitt modersmål. Att gå i en affär eller ringa ett samtal till kundtjänst, det är en helt annan sak att få kommunicera om vardagliga saker på sitt modersmål.

  • Share